Spreker

Bert draagt graag zijn gedachten en ideeën uit tijdens zijn verhaal, omdat verandering gewenst en naar zijn visie eigenlijk broodnodig is. Hij gaf in 2022/2023 al meer dan 50 inspirerende lezingen e/o was betrokken bij opleidingen van wethouders, beleidsmakers en onderwijsprofessionals. Tegelijkertijd is zijn tijd ook schaars en daarom kan een lezing alleen aangeboden worden als er sprake is van een overeenkomstige visie en missie. Anders gezegd een plaats waar tot verandering kán worden gekomen, al was het maar om als professionals onderling het goede gesprek te laten voeren.

De daadwerkelijke inhoud van de lezing wordt altijd individueel afgestemd met de organisatie van de bijeenkomst. Om samen de impact zo groot mogelijk te maken om van wil tot verandering naar dagelijkse praktijk te komen. “Je hoeft me dus niet te vragen als clown op een afscheidsbijeenkomst van juf Pien”. Willen jullie geïnspireerd worden tijdens een lezing?

Vul onderstaand contactformulier in met daarin de motivatie voor de lezing, de aanwezigen en de plaats. “Een goed verhaal vraagt om een goed verhaal.” Is er een match op visie en vraagstuk? Dan ontvang je een persoonlijke e-mail met daarin de mogelijkheid de lezing direct in de agenda te boeken en de nodige overige gegevens aan te leveren. Vervolgens plannen we een voorbereidingsbijeenkomst, zodat de lezing goed aansluit bij het vraagstuk en de wens.

Contactformulier
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Motivatie voor de lezing, de aanwezigen en de plaats graag invullen *