"Het probleem zit niet in het kind, maar in de manier waarop we naar de samenleving kijken."

“Ieder kind mag zijn én kan worden zonder dat we deze paradox opheffen. Geen enkel kind laten we geloven dat het aan hem of haar ligt dat het afwijkt van onze norm.” Aan die missie draagt Bert Wienen (1983) al jaren bij door te onderzoeken in de wetenschap, te publiceren, te inspireren als spreker en er samen aan te werken in de dagelijkse praktijk. Een missie die te bereiken is door samen te werken en er in te geloven dat er nog zoveel mogelijk is in de context van kinderen en jongeren om te mogen zijn en te kunnen worden.

Samen aan de slag

Om scholen ook zelf te helpen bij het maken van kleine stappen in de praktijk nam Bert, samen met Willeke het initiatief voor het Instituut voor Inclusief Onderwijs. Om vanuit daar samen met scholen te werken en leren wat nodig is voor meer inclusief onderwijs. Het Instituut voor Inclusief Onderwijs maakt het daarnaast ook mogelijk om meer wetenschappelijk onderzoek te doen en kennis te delen. In 2024 begint ook de Incluzo! Masterclass op diverse plekken in het land. 

Publicaties en onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek, gericht op het veranderen van praktijken, pedagogiek en de afwegingen rondom normaal en afwijkend bij kinderen, doet Bert in dienst van hogeschool Windesheim. Ook houdt Bert zich bezig met onderzoek naar identiteit en sociale verbeelding van jongeren vanuit TU Utrecht.

Publicaties voor een breed publiek, dat is waar Bert graag aan werkt. Zoals zijn boek ‘Van individueel naar inclusief onderwijs’ waarin hij twee vormen van inclusief onderwijs uitwerkt en vooral een pleidooi doet voor gewoon heel goed onderwijs en pedagogiek. Andere veel gelezen publicaties zijn de Mulock Houwer lezing en de hoofdredactioneel en van OJ Actueel. Alle overige publicaties, ook wetenschappelijke en boekhoofdstukken treft u hier.

Inspiratie

Is uw organisatie op zoek naar inspiratie rondom dit thema? Bert kan hiervoor ingezet worden als spreker voor scholen, zorginstellingen en gemeenten die willen werken aan een context waar steeds minder kinderen het gevoel hebben dat het aan hen ligt dat ze afwijken van de norm. Een context waar ieder kind mag zijn én kan worden. Bert draagt graag zijn gedachten en ideeën uit tijdens zijn verhaal, omdat deze verandering gewenst en naar zijn visie eigenlijk broodnodig is. Meer weten of een aanvraag doen?

Spelend leren

Samen met een Goudvisie heeft Bert het Ouderavondspel ontwikkeld. De komende periode volgen nog een aantal andere spellen over o.m. de pedagogische basis voor onderwijs en gemeenten. Serious gaming is een aantrekkelijke en laagdrempelige (werk)vorm om veranderingen teweeg te brengen en sluit daarom goed aan bij waar Bert voor staat en gaat. Groepen gaan in deze vorm creatief met elkaar aan de slag om samen het echte gesprek te voeren. Daarover volgt binnenkort meer. 

“Je wist met jouw verhaal en antwoorden de juiste snaar te raken bij zowel de experts jeugd als de adviseurs onderwijs. Heel fijn dat het zo uitpakte.”

– Ambtenaar gemeente

“Je lezing sloot goed aan op de dag en heeft iedereen ‘aan’ gezet. Het heeft tot mooie gesprekken geleid en onze visie op passend onderwijs scherper gezet.”

– Reactie van onderwijsprofessionals